Doğrudan Satış

Doğrudan Satış

Doğrudan satış nedir?

Doğrudan satış; ürünlerin veya hizmetlerin tüketicilere doğrudan sunulduğu bir pazarlama tekniğidir.Doğrudan satış; bir satıcının anlatması ve/ veya göstererek tanıtması yoluyla bir tüketim malının veya hizmetinin tüketiciye evinde, bir tanıdığının evinde, iş yerinde veya satıcıya ait bir başka yerde doğrudan satışının gerçekleşmesidir.

Doğrudan Satış Derneği(DSD) nedir?

Doğrudan Satış Derneği (DSD)ülkemizde Ağustos 1994 de kurulmuştur.DSD, tüketici haklarını gözetmeye ve aynı zamanda doğrudan satış işi ile uğraşan bağımsız satıcılara destek vermeye yönelik birçok prensip ve standardı ortaya koymuştur.Tüm Türkiye genelinde faaliyet gösteren DSD, merkezi Belçika, Brüksel’de bulunana Avrupa Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu(SELDIA) ve merkezi A.B.D Washington’da bulunan Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun(WFDSA) üyesi olup; tüketici hakları, ticaret, ekonomi gibi başlıkları içeren geniş kapsamlı bir programın da aktif katılımcısı durumundadır.